Yurtdışı Yatırım

EXPERTISE

Uw industriële pompen worden vaak zwaar op de proef gesteld, gedurende lange, intense periodes.  Alvorens er zich een defect voordoet, om immobilisatietijd en latere dure en kostelijke herstellingen te vermijden, stelt MMCo u voor om een gedetailleerde expertise uit te voeren van uw pompen, om te valideren of het nodig is om ze te herstellen, ze betrouwbaar te maken, en of het eerder verkieslijk is om ze te vervangen. Deze expertise is ook zeer nuttig als er zich een complex defect voordoet.

Deze expertise kan de volgende fasen omvatten:

• Evaluatie van de geschiktheid van de pomp voor de functie ervan in het industriële proces
• Oppervlakkige visuele inspectie van de behuizing van de pomp
• Demontage van de pompen en diepgaande visuele inspectie van de stukken
• Opmetingen
• Controle van de voelers en sensoren
• Detectie van lekken of risico’s op lekken; nazicht van de dichtingen en pakkingen
• Analyse en documentatie van de stukken die vervangen moeten worden
• Meting van de kritieke posities
• Identificatie van de eventuele verstorende factoren
• Gedocumenteerd verslag met in voorkomend geval voorstellen voor oplossingen: herstellen, betrouwbaar maken of vervangen